Jak používat skripty?

  • celý skript nakopírujte do configu
  • pro přiřazení na klávesu dále přidejte do configu např. bind x +bhop kde nahradíte klávesu a jméno scriptu

Automatický bunnyhop – stačí držet klávesu
//auto bunnyhop
alias +bhop "alias _special _h;_h"
alias _h "+jump;wait;-jump;wait;special"
alias -bhop "alias _special"

Manuální bunnyhop – před dopadem musíte opět zmáčknout
//manual bunnyhop
alias "+bunnyhop" "+jump; wait; -jump; wait; +jump; wait;-jump; wait; +jump; wait; -jump; wait; +jump; wait; -jump; wait; +jump; wait; -jump; wait; +jump"
alias "-bunnyhop" "-jump"

Long jump skript
alias "+lj" "wait;+duck;wait;wait;+jump;wait"
alias "-lj" "-jump;wait;-duck"

Box jump, double duck – rychlé lezení na bedny
alias "+box" "+duck;wait;-duck;wait;+duck"
alias "-box" "-duck"

Walk toggle – přepínání chůze/běh
alias ch "ch1"
alias ch1 "+speed; cl_forwardspeed 400; cl_sidespeed 400; cl_backspeed 400; alias ch ch0"
alias ch0 "-speed; cl_forwardspeed 500; cl_sidespeed 500; cl_backspeed 500; alias ch ch1"